Hovedinngang

Arealer og plantegninger

 

 

Arealtabell
Etasje Type BTA Fellesareal BTA Leieareal
Plan 0 Utadrettet
Dobbel takhøyde
1 399 460 1 859

Plan 1

Plan 1

Handel
Restaurant
320
1 216
105
400
425
1616
Plan 2 Kontor 1 390 457 1 847
Plan 3 Kontor 1 964 646 2 610
Plan 4 Kontor 1 903 626 2 529
Plan 5 Kontor 1 903 626 2 529
Plan 6 Kontor 1 708 562 2 270
Plan 7 Kontor 1 494 492 1 986
SUM Kontor 13 297 4 374 17 671

Det tas forbehold om endelig oppmåling.

Interessert?

Kontakt megler