Illustrasjon: Colosseum Kvartalet

Fremtidens arbeidsplasser

 

I Fridtjof Nansens vei 12 utvikler vi fremtidens arbeidsplasser. Nybygget byr på åpne, arealeffektive og fleksible kvalitetsarealer, som enkelt kan tilpasses leietagers behov med etasjeflater på inntil 2 600 m2 BTA leieareal. 


På gateplan kan bygget åpnes opp for utadrettet virksomhet, så som café og restaurant, noe som gjør bygget til en levende del av bybildet. Fasaden henter inspirasjon fra de modernistiske fasadene rundt, med tilbaketrekninger som gir lys og skaper et inviterende nytt byrom ved inngangene til bygget.

20 000 m2

10 etasjer, hvorav 8 lyse

Fullservice bygg

Med høy kvalitet

Ferdigstillelse

Våren 2023

Fridtjof Nansens vei 12 blir et moderne kontorbygg med åpne, inkluderende og fleksible arealer av høy kvalitet. Her legges det vekt på å skape et godt arbeidsmiljø med effektive arbeidsplasser.

Store vinduer sørger for godt lysinnslipp. Dette forsterkes i valg av farger som bidrar til å skape en rolig atmosfære.

Illustrasjon: Kontorareal

Illustrasjon: Sosial sone

Look & feel arbeidsplasser

Setter bærekraft i førersetet

Gode, bærekraftige valg, legger tydelige føringer for utviklingen av Fridtjof Nansens vei 12. Bygget skal BREEAM Very Good-sertifiseres, noe som betyr at bygget utvikles etter de strengeste miljø- og bærekraftsprinsipper.

Dette handler både om valg av bærekraftige og bestandige materialer, men også om tekniske løsninger som bidrar til å få ned energibruken. Samlet gjør dette Fridtjof Nansens vei 12 til et riktig valg for selskaper som setter bærekraft i høysetet, men som også er opptatt av effektiv og lønnsom drift.

B

Energiklasse

Very good

Breeam Sertifisering

Teknologi for en mer effektiv arbeidshverdag

 

Smartteknologi preger hverdagen vår i stadig større grad. I Fridtjof Nansens vei 12 vil slik teknologi spille en sentral rolle i driftingen av bygget. Dette bidrar til å gjøre arbeidshverdagen for byggets brukere mest mulig effektiv.

En egen app vil blant annet løse møterombooking, bevertning og overtidsmat, samt andre servicetjenester som skjorte-rens, blomsterbestillinger og fruktleveranser. Byggets brukere kan også følge og få kontroll på eget energiforbruk, samtidig som sensorer automatisk vil måle tilstedeværelse og senke både temperatur og luftmengder i arealer hvor det ikke er mennesker. Smarte heiser vil lære bygget å kjenne og derfor f.eks vente ved «riktig etasje» ved lunsjtider. Alt dette skal i sum bidra til en mer effektiv arbeidshverdag.

App og infoskjermer

Smarte heiser

Sensorer

Behovsstyrt lysstyring

Behovsstyrt ventilasjon

Adgangskontroll

Interessert?

Kontakt megler